Radonsperre

Hva er radongass og hvordan påvirker den deg?

Byggegrunnen er den viktigste radonkilden i bygg og i de fleste tilfeller årsaken til forhøyede radonkonsentrasjoner i inne luften. Dette kombinert med byggeskikken vår har ført Norge til verdenstoppen i radonproblemer. Radon i inneluft kan forårsake lungekreft. Det oppstår totalt 1 900 nye tilfeller av lungekreft i den norske befolkningen hvert år. Det er beregnet at opptil 300 av disse kan ha radon eksponering i boliger som årsak.

Det er enkelt og relativt rimelig å sikre seg mot radon ved å legge en radonmembran i grunnen under bygget. Dette kan kun gjøres under oppføring av nybygg. Betonggulv AS har god kompetanse på legging av radonsperre. Radonsperre legges ned før gulvstøpen kommer oppå.
Vi har mange fornøyde kunder i Bergen og omegn.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.